Lễ ký kết liên tịch về việc phối hợp tổ chức vận động người dân hạn chế sử dụng nước ngầm, trám - lấp giếng khoan, giảm hóa đơn có chỉ số tiêu thụ 0m3 - 4m3 và các hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho người dân trên địa bàn quận Tân Phú
Giải thưởng “Giải pháp ấn tượng” trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ và sáng tạo năm 2022