Ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên con tàu Amiral Latouche Tréville, từ Bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn đi Marseille (Pháp) với ý chí mãnh liệt và hoài bão sẽ tìm được con đường cứu nước, giải phóng nhân dân khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc
Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1930 - 1945
Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1945 - 1954
Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 - 1969
Phim tài liệu: Miền Nam trong trái tim tôi